, ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำในคลองส้มป่อย

ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำในคลองส้มป่อย

วันอังคารที่ ๕ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๒๓๐ – ๑๔๐๐

, ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำในคลองส้มป่อย
, ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำในคลองส้มป่อย
, ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำในคลองส้มป่อย

ชุดปฏิบัติการ สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่คลองส้มป่อย หลังดำเนินการเทน้ำหมักพิทักษ์โลกและโยน อีเอ็มบอล ครบ ๗ วัน เพื่อตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำในคลอง พบว่า สภาพน้ำยังมีสีดำขุ่นข้น จากการสอบถามชาวบ้าน แจ้งว่าแม้จะมีคราบฟองหรือฝ้าขึ้นมาปกคลุมผิวน้ำเต็มไปหมด โดยเกิดจากการทำปฏิกิริยาของ อีเอ็มบอลกับเลนตะกอน แต่กลิ่นเหม็นลดลงอย่างมาก ยุงรบกวนน้อยลง

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …