, ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐)

ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐)

๒๓ ก.พ.๖๐ พล.ท.ชัยณรงค์. แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานประชุม การติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการ จังหวัดสมุทรสาคร

, ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐)

 

โดยมี นาย ประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร, พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จ.สมุทรสาคร และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๔๕ คน  และตรวจบ่อขยะเอกชน พื้นที่ตำบลแครายแบบฝั่งกลบ  เนื้อที่ ๘๖ ไร่,  บ่อบำบัดน้ำเสียรอบบ่อขยะ โดยมี นางสุภาพ ศรีจันทร์ ผอ.สิ่งแวดล้อม,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พลังงานจังหวัด, นายก อบต.แคราย,  สาธารณสุขจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ และชี้แจงให้ข้อมูล ณ พื้นที่ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

, ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐) , ศปป.๔ กอ.รมน. ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งน้ำเน่าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร(๒๓ ก.พ.๖๐)

– เวลา ๑๔๓๐ คณะได้เดินทางไปตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานเพชรเกษมซึ่งเป็นโรงงานสิ่งทอ เนื้อที่ ๙ไร่และบ่อบำบัดน้ำเสีย ๒ งานมี โดยมี นาย ชูเกียรติ  เอกอาธรณ์ ผู้จัดการโรงงานเป็นผู้ชี้แจง ณ พื้นที่ ต.ท่าหลวง อ.กระทุ่มแบ จว.สมุทรสาคร

– เวลา ๑๕๓๐  คณะได้เดินทางไปตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานนันยางการท่อ โดยมี นายวีระ พิทยารัตน์ รอง ผอ.ฝ่ายผลิตเป็นผู้ชี้แจงเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียในระบบการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน พื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …