ศปป.๔ กอ.รมน. ปฏิบัติการตรวจสอบการบุกรุกขุดทรายในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ม.๙ บ.เนินกร่าง ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ขอรายงานผลการปฏิบัติการ ตรวจสอบการบุกรุกขุดทรายในแม่น้ำเจ้าพระยา ท้องที่ หมู่ ๙  บ.เนินกร่าง ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ดังนี้

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ขอรายงานผลการปฏิบัติการ ตรวจสอบการบุกรุกขุดทรายในแม่น้ำเจ้าพระยา ท้องที่ หมู่ ๙  บ.เนินกร่าง ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ดังนี้

วันที่ ๖ เม.ย.๖๒  ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอํานวยการของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้/ผอ.ศปก.พป. และพล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ และนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา บูรณาการหน่วยงานปฏิบัติการตรวจสอบ การบุกรุกพื้นที่ขุดทรายในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งขายในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด ซึ่งจากรายงานการข่าวของชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. ทราบว่าท่าทรายรายนี้มีการลักลอบขุดทรายมานานแล้ว จึงสนธิกำลังหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการ รวม ๑๕ นาย ดังนี้

     ๑. ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ

     ๒. ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) โดยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พยัคฆ์ไพรนำโดยนายสมชาย  ฉิมแย้ม

     ๓. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (สาขานครสวรรค์)

     ๔. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.๓(วังร่มเกล้า)และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ

     ๕. กอ.รมน.จังหวัด น.ว.

     ๖. นายวัลลภ เรืองวิทยาวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ บ้านเนินกร่าง

เวลา ๑๑๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบท่าทรายบริษัทผลิตภัณฑ์ทรายแม่น้ำเจ้าพระยา จำกัด หมู่ ๖ บ.เนินกร่าง ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ พบนาย สมยศ พลเพลิง อายุ ๔๓ ปี ให้การว่าตนเองเป็นผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์ทรายแม่น้ำเจ้าพระยา จำกัด ซึ่งได้รับการว่าจ้างขุดลอกร่องน้ำจากกรมเจ้าท่า โดยเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ จ้างให้บริษัทฯ ขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำด้าน     ต.บางมะฝ่อ หมู่ ๙ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทฯ มาขุดทรายขายในอีกฝั่งแม่น้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.ยางตาล ไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับอนุญาต (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อยู่หมู่ ๖     ต.บางมะฝ่อ) จึงมีความผิดฐานประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม  พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔

๓. สรุปผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหา ๓ คน, ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก และตรวจยึดของกลาง ในการกระทำผิด รวม ๕ รายการ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โกรกพระ ดำเนินคดี ดังนี้

     ๓.๑ จับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๓ คน คือ

          ๑) นายสมยศ พลเพลิง อายุ ๔๓ ปี

          ๒) นายสิริ ชื่นบุญ อายุ ๔๘ ปี

          ๓) นายวสันต์ ยอดบัว อายุ ๒๙ ปี

    ๓.๒ พบการบุกรุกบริเวณเกาะกลางแม่น้ำดูดทราย โดยในที่เกิดเหตุพบเรือ กำลังดูดทรายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๕ ลำ เจ้าหน้าที่จึงจับค่าพิกัดมีเรือ ๑ ลำอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๖ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ และอีก ๔ ลำ อยู่ในเขต หมู่ ๙ ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งพิกัดที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาจ้างของกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้จับค่าพิกัด และร่วมกันตรวจยึดพื้นที่บุกรุก  เนื้อที่ ๖๘ – ๐ – ๖๔ ไร่

     ๓.๓ เจ้าหน้าที่พบรถตักทราย ๑ คัน มีนายสิริ ชื่นบุญ อายุ ๔๘ ปีกำลังขุดตักทรายใส่รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้ออีซูซุ ๑ คันโดยมีนายวสันต์ ยอดบัว อายุ ๒๙ ปี เป็นคนขับรถ ให้การว่าจะขนทรายไปส่งลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างที่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จึงตรวจยึดรถยนต์ทั้ง ๒ คัน และเครื่องจักรที่ใช้ดูดทราย ดังนี้

     ๑) เรือดูดทราย จำนวน ๕ ลำ

     ๒) รถตักทรายยี่ห้อ XGMA จำนวน ๑ คัน

     ๓) รถบรรทุกพ่วง  ๑ คัน ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๗๐-๗๒๒๐ นครสวรรค์  ทะเบียนพ่วง ๗๐-๗๒๒๑ นครสวรรค์

      ๔) เครื่องล้างทราย ๑ เครื่อง

      ๕) อุปกรณ์ดูดทราย ๑ ชุด

๔. สำหรับท่าทรายแห่งนี้ขุดทรายได้วันละ ประมาณ ๖๐๐ ลบ.ม. ตักทรายขายประมาณ ๑๐ – ๓๐ รถพ่วงต่อวันนายทุนเจ้าของบริษัทฯ ชื่อนายสันติ (ไม่ทราบนามสกุล) และ นายอรรถพล จันทร์เทศ เจ้าหน้าที่ได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวน เพื่อ เรียกตัวนายทุนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนของความผิดการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงงานฯ นั้นได้ประสานให้ กอ.รมน. จังหวัด น.ว. และอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …