ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

๒๖ ก.ค.๖๐

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรม ” โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ อาคารรื่นฤดี ชั้น ๑

 

 

๖ ก.ค.๖๐ 

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ได้มอบหมายให้ พล.ต.หญิง เพชราภรณ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. นำกำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรม ” โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ สนามเสือป่า