, ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

๒๖ ก.ค.๖๐

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรม ” โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ อาคารรื่นฤดี ชั้น ๑

, ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

 

๖ ก.ค.๖๐ 

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ได้มอบหมายให้ พล.ต.หญิง เพชราภรณ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. นำกำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรม ” โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ สนามเสือป่า 

, ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …