, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่คลองส้มป่อย จัดวางระบบการผลิตและขยายน้ำหมัก

ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่คลองส้มป่อย จัดวางระบบการผลิตและขยายน้ำหมัก

วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐ ชุดปฏิบัติการ สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่คลองส้มป่อย โดยนัดหมายชุมชน เพื่อจัดวางระบบการผลิตและขยายน้ำหมัก

[ngg src=”galleries” ids=”218″ display=”basic_slideshow”]

๑. ประชาชนในชุมชน จัดตั้งจุดทำนำ้หมักหน้าชมรมแอโรบิค เนื่องจากจะมีการรวมตัวของสมาชิก ประมาณ ๒๐-๓๐ คน ทุกวัน เพื่อเต้นออกกำลังกายช่วง ๑๘๐๐ และยินดีที่จะช่วยกันดูแล ประชาสัมพันธ์ และขยายผลกิจกรรมอย่างเต็มที่

๒. ประชาชนในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมกรอกน้ำหมักใส่ขวด แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน นำกลับไปใช้ และขยายน้ำหมักเพิ่มอีก จำนวน ๕ ถัง (๓๐๐ ลิตร) ได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ

๓. ร่วมกันเทน้ำหมัก ลงคลอง ครั้งที่ ๒  เมื่อเวลา ๑๘๐๐

๔. แผนปฏิบัติการครั้งต่อไป นัดหมายโยน อีเอ็มบอล จำนวน ๕๐๐ ลูก เทน้ำหมัก จำนวน ๓๐๐ ลิตร ในวันพุธ ที่ ๑๓ ก.พ. ๖๒ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …