, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการทำนาข้าว หลังจากการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา

ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการทำนาข้าว หลังจากการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา

           เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๖๒ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. นำโดย พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการทำนาข้าว หลังจากการใช้จุลินทรีย์ ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา และติดตามผลที่มีข่าวปรากฏในสื่อเพจเฟสบุ๊ค จากกรณีเมื่อ ๖ ต.ค. ๖๒ ที่ผ่านมา มีชาวบ้าน ม.๔ ต.นราภิรมย์ รวมตัวถือป้ายวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขโรงงานผลิตวุ้นเส้น ของบริษัทไทยเซ็นเตอร์ ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด หมู่ที่ ๔ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม มีน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน

           เวลา ๑๑.๓๐ คณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ แปลงสาธิตของ นายวิชาญ ศรีต่ายขำ กำนัน ต.คลองกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อติดตามผลการทำนาข้าวหลังจากการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา

, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการทำนาข้าว หลังจากการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา

           เวลา ๑๓.๓๐ คณะฯ พร้อมด้วย พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.), พ.อ.ชิต แดงปรก หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ, จนท.อุตสาหกรรม จว.นฐ., ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.นฐ., กำนันผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต.นราภิรมย์, ชาวบ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาของโรงงานผลิตวุ้นเส้นฯ  ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปัญหากลิ่นเหม็นลดลง ชาวบ้านพอใจ

, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการทำนาข้าว หลังจากการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา
, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการทำนาข้าว หลังจากการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา
, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการทำนาข้าว หลังจากการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …