, ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่ จว.ส.ฎ. ติดตามความการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า อ.วิภาวดี

ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่ จว.ส.ฎ. ติดตามความการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า อ.วิภาวดี

[ngg src=”galleries” ids=”219″ display=”basic_slideshow”]

วันที่ ๕ ก.พ. ๖๒
พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ จว.ส.ฎ. เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้พื้นที่บริเวณป่าเตรียมการสงวนหมายเลข ๙๒ ท้องที่ อ.วิภาวดี จว.ส.ฎ. โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ. สุราษฎ์ธานี, พ.อ.สมเดช โยธา รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองศรีสุราษฎร์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จว.ส.ฎ.
เวลา ๐๙๓๐ – ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ณ ศาลากลาง จว.ส.ฎ.โดยมีหน่วยงานสำคัญประกอบด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ., พล.ต.ทรงพล สุมมนาวดี ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค ๔ ผู้แทน ผบ.มทบ.๔๕, พ.อ.สมเดช. โยธา รอง ผอ.รมน.จังหวัดส.ฎ(ท), พ.อ.พิรุณ นยโกวิทย์ หน.ชป.มช.กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ., รอง ผบก.ภ.จว.ส.ฎ., นายจงรักษ์ ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.๑๑ (สุราษฎร์ธานี),นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี, พ.ต.อ.ชวลิต เลี้ยงสุพงษ์ ผกก.สภ.วิภาวดี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เวลา ๑๓๐๐ ลงตรวจพื้นที่;
๑. ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณป่าเตรียมการสงวน หมายเลข ๙๒ หมูที่ ๙ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี
๒. ขึ้นบินสำรวจพื้นที่บริเวณสันป่าเขาระเบิด พื้นที่หมู่ ๙ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี
๓. พบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย นายมงคล สาคร ส.อบจ.วิภาวดี นายสมพร. อินทรมณี กำนันตำบบตะกุกเหนือ และนายมนิตย์ จันทร์ฝาก ผอ.โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
๔. ตรวจสถานที่เก็บของกลาง ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ส.ฎ.๖(คลองท่าไม้แดง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11(สุราษฎร์ธานี) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี

สรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ดำเนินคดี(รวมถึงการขยายผล)จำนวน ๒๓ คดี ;แยกเป็นคดีทำไม้ ๗ คดี,ตรวจยึดไม้ ๓ คดี และแผ้วถางป่าจำนวน ๑๓ คดี
๒. ผู้ต้องหา ๑๑ คน
๓. พื้นที่บุกรุก ๒๗๕.๑๖ไร่
๔. ของกลาง(รวมถึงการขยายผล); ไม้จำนวนมากกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.,รถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ จำนวน ๕ คัน
๕. เลื่อยยนต์จำนวน ๑ เครื่อง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประเมินขนาดและเครือข่ายของการกระทำความผิดว่าเป็นขบวนการขนาดใหญ่หรือไม่ โดย ศปป.๔ กอ.รมน.จะดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …