, ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๒ เจ้าหน้าที่ ศปป.๔ กอ.รมน., กรมป่าไม้ (พยัคฆ์ไพร), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก และศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าตรวจสอบร้านกาแฟ และแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ หมู่ที่ ๔ บ้านเพชรดำ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นสถานที่แลนด์มาร์กให้บริการนักท่องเที่ยว และบริการเต๊นท์ที่พัก หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

, ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
, ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
, ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

โดยต่อมา น.ส.วารุณี สินยี่ อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาค้อ และนางสุรีรัตน์ สินเช้า อายุ ๔๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของและผู้ดูแล นายอัมรินทร์ ชูเพชร หรือ”สจ.อ่ำ” อายุ ๔๒ ปี ปรากฎตัวในบริเวณดังกล่าว เข้ามาคอยสังเกตุการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้เชิญมาสอบปากคำ นายอัมรินทร์ฯจึงยอมรับว่าเป็นเจ้าของเดอะคิงคอง @เขาค้อ จึงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งแปลงที่ดินที่ตรวจยึด มีเนื้อที่ ๑๔ – ๒ – ๓๖ ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ ๒,๑๘๘,๕๐๐ บาท ขยาย ผลการตรวจสอบพบว่า มีการนำรถรางมาจำนวน ๒ คัน  มาใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐานร่วมกันก่อสร้างแผ้วถางหรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบว่าผู้ครอบครองที่ดินได้ขออนุญาตไปยังศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ แต่ถูกสั่งระงับการก่อสร้าง และเมื่อทำการรังวัดที่ดินพบว่ามีเนื้อที่ ๗ – ๑ – ๕๒ ไร่ แต่ทับซ้อนกับแปลงที่ดินของราษฏรรายอื่นอีก ๕ ราย เจ้าหน้าที่สัณนิษฐานว่าเป็นการบุกรุกป่า โดยซื้อขายเปลี่ยนมือเป็นของกลุ่มนายทุนแล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตรวจยึดต่อไป

, ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
, ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
, ศปป.๔ กอ.รมน. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจยึดแหล่งท่องเที่ยว เดอะคิงคอง@เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …