, ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ

ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ

26 ก.ค.60

กำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมโครงการอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.ปี2560 ครั้ง2  ณ วัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

, ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ , ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ , ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …