, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เมื่อ 29 ต.ค. 63 เวลา 0930 ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ระยอง และศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้
– การตรวจสอบโรงงานพบการกักเก็บสารเคมีทั้งของเหลวและของแข็งเป็นจำนวนมาก และตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณอ่างกักเก็บน้ำของโรงงาน พบว่ามีค่าความเป็นกรดสูง ซึ่งมีการรั่วซึมเข้าไป ในสวนยางพาราที่อยู่ติดกับโรงงาน ส่งผลให้ต้นยางพารายืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่อยู่ในบริเวณโรงงานไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

  •  เร่งกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียโรงงาน โดยใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ำและดิน
  •  ดำเนินการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ควบคู่ไปกับประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้านสารเคมี เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน
  • ให้บริษัท วิน โพรเสส จำกัด เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและหยุดการรั่วซึม ของน้ำเสีย
  • กรมควบคุมมลพิษจะพิจารณาดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ. …