, ศปป.4 กอ.รมน. ลงตรวจพื้นที่ อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ศปป.4 กอ.รมน. ลงตรวจพื้นที่ อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ศปป.4 กอ.รมน. ลงตรวจพื้นที่ อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์   รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  ลงตรวจพื้นที่ อ.เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

ทหาร กอ.รมน. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพื่อตรวจสอบการใช้ที่ดินของโรงเรียน หลังพบว่า เปิดให้กลุ่มนายทุนสร้างโรงแรม รีสอร์ท ในโรงเรียน

นายอำเภอเขาค้อ ได้ชี้แจงว่า การสร้างรีสอร์ทในโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เป็นการสนองนโยบายของ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งเด็กนักเรียนในพื้นที่จะได้เรียนรู้ด้านบริการต่างๆเกี่ยวกับการโรงแรม

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ก่อสร้างกังหันลมยักษ์ฟังการบรรยายการดำเนินงานโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม

พลโทชวลิต พงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ ๔ กอ.รมน. กล่าวว่า จากการตรวจสอบในปัจจุบัน พบว่า ที่ดินมีการเปลี่ยนมือไปมาก ทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ท ดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคุมดำเนินการให้ถูกต้องและยั่งยืน

 ➡ ➡  เบื้องต้นได้กำชับทุกส่วน ต้องไม่ให้มีสถานเริงรมย์ หรือบาร์เบียร์ เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาด เพราะหากปล่อยให้มีเกิดขึ้นจะทำให้เอกลักษณ์ของพื้นที่ถูกกลืนหายไป

รวมถึงการควบคุมห้ามมีโรงแรมระดับ ๔- ๕ ดาว เพื่อไม่ให้มีการขยายพื้นที่การก่อสร้างและบุกรุกใหม่ เช่นเดียวกับการสร้างพลังงานไฟฟ้ากังหันลม ซึ่งทางบริษัทขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ๔๕๐ ไร่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือบุกรุกพื้นที่เกิดขึ้นอีก

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …