, ศปป.4 กอ.รมน.ลงพื้นที่ กทม.เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ศปป.4 กอ.รมน.ลงพื้นที่ กทม.เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 09.00 น.

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.(ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.) ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมและสำรวจการระบายน้ำของ กทม.    วัตถุประสงค์การสำรวจในวันนี้เพื่อศึกษาระบบระบายน้ำของ กทม. ทุกคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อศึกษาการไหลเข้ามาของน้ำที่มาจากพื้นที่รอบๆ กทม. รวมทั้งปัญหาขยะและการระบายน้ำเสียลงสู่คูคลอง ซึ่งจะสร้างปัญหากระทบกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน

คณะฯ ได้ลงเรือดูคลองพระราม 9, คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเจ้าขุนสิงห์ สถานีสูบน้ำพระโขนง และมีช่องดักขยะ

จากการสำรวจนี้ ศปป.4 จะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปวางแผน บูรณาการ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”26″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย