, ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.ท.

ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.ท.

, ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.ท.15กพ.61 เวลา0930-1320
พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หน.คณะฯ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๑ ตรวจเยี่ยม ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทองโดยมี พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ท.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ภายในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประเด็นปัญหาได้แก่
1.การบุกรุกที่ดินของรัฐโดยชุมชนนินจาในอ.ป่าโมก จำนวน 32 ครอบครัวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทานขอใช้ประโยชน์จากธนารักษ์ ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานจะส่งคืนพื้นที่ให้ธนารักษ์ คณะได้ให้กอ.รมน.จังหวัด อ.ท.ติดตามกรณีนี้ด้วย
2.ตามที่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ของโรงงาน บริษัท ไทเรยอน จำกัดได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟต์นั้น อุตสาหกรรมแจ้งว่าข้อกำหนดของกระทรวงไม่สามารถดำเนินการได้ จากการที่ไปตรวจสอบใน 29มค61มีการประชุมคณะเบญจภาคี ใน 13 ก.พ.61 ที่ผ่านมามลพิษจากกลิ่นลดลงและคณะกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผวจ.อ่างทองตาม ม.37 พรบ.โรงงานได้ขีดเส้นเวลาให้บริษัทดำเนินแก้ไขเรื่องกลิ่นให้หมดภายในกลางเดือน มีค.61 เนื่องจากคณะชุดประเมินผลชุดที่1 ไปตรวจในครั้งนี้ได้ให้โอกาสทางคณะทำงานของจังหวัดอ่างทองให้โอกาสทางโรงงานแก้ไขเรื่องกลิ่นตามแผน

วันนี้(15กพ.61) เวลา0930-1320 พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หน.คณะฯ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๑ ตรวจเยี่ยม ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทองโดยมี พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกรรอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ท.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ภายในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประเด็นปัญหาได้แก่ 1.การบุกรุกที่ดินของรัฐโดยชุมชนนินจาในอ.ป่าโมก จำนวน 32 ครอบครัวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทานขอใช้ประโยชน์จากธนารักษ์ ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานจะส่งคืนพื้นที่ให้ธนารักษ์ คณะได้ให้กอ.รมน.จังหวัด อ.ท.ติดตามกรณีนี้ด้วย
2.ตามที่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ของโรงงาน บริษัท ไทเรยอน จำกัดได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟต์นั้น อุตสาหกรรมแจ้งว่าข้อกำหนดของกระทรวงไม่สามารถดำเนินการได้ จากการที่ไปตรวจสอบใน 29มค61มีการประชุมคณะเบญจภาคี ใน13กพ61ที่ผ่านมามลพิษจากกลิ่นลดลงและคณะกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผวจ.อ่างทองตาม ม.37 พรบ.โรงงานได้ขีดเส้นเวลาให้บริษัทดำเนินแก้ไขเรื่องกลิ่นให้หมดภายในกลางเดือน มีค.61 เนื่องจากคณะชุดประเมินผลชุดที่1 ไปตรวจในครั้งนี้ได้ให้โอกาสทางคณะทำงานของจังหวัดอ่างทองให้โอกาสทางโรงงานแก้ไขเรื่องกลิ่นตามแผนของโรงงานเสนอ(ซึ่งคณะชุดประเมินผลชุดที่1โดยพลตรีปรเมศวร์ฯ ได้ขีดเส้นเวลาในการแก้ไขเรื่องกลิ่นแค่สิ้นเดือน กพ.นี้ แต่ทราบว่าทางจังหวัดได้มีการบูรการงานแล้ว จึงดำเนินการตามที่จังหวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ) 3.นำ้เสียในคลองศาลาแดง อ.เมือง และคลองไผ่ดำ อ.วิเศษไชยชาญ นำ้ในคลองชลประทานเสียให้กอ.รมน.จังหวัด และทสจ.ดำเนินการในเรื่องนี้ รายละเอียดจะรายงานผู้บังคับบัญชาได้รับทราบต่อไปครับงานเสนอ(ซึ่งคณะชุดประเมินผลชุดที่1โดยพลตรีปรเมศวร์ฯ ได้ขีดเส้นเวลาในการแก้ไขเรื่องกลิ่นแค่สิ้นเดือน กพ.นี้ แต่ทราบว่าทางจังหวัดได้มีการบูรการงานแล้ว จึงดำเนินการตามที่จังหวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ)
3.นำ้เสียในคลองศาลาแดง อ.เมือง และคลองไผ่ดำ อ.วิเศษไชยชาญ นำ้ในคลองชลประทานเสีย  ให้กอ.รมน.จังหวัด และ ทสจ.ดำเนินการ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …