, สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์กรณีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.เขาค้อ

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์กรณีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.เขาค้อ

การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์กรณีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

1.วันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 0930 ผู้ประกอบการและชาวบ้าน รอส.ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ รวมประมาณ 300 คน ได้มาประชุม แถลงข่าวชี้แจงและขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี ณ วัดราชพฤกษ์ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ โดยได้เชิญผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังการแถลงข่าวและซักถามข้อสงสัย รายละเอียดตามแถลงการณ์
และได้เลิกประชุมแยกย้ายกันกลับเมื่อเวลา 1250

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”123″ exclusions=”1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”scrollUp” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

2. แกนนำที่ร่วมชี้แจง และแถลงข่าว ดังนี้
2.1 นายโสภา เปรมโสภณ (รอส.)
2.2 นายไสว. สีอาสา (รอส.)
2.3 นายไพศาล เพชรวารา (ทนายความ)
2.4 ดร.เนรมิต พรมทา (รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาค้อ)
2.5 นางนงลักษณ์ เกิดแก้ว (ผู้ใหญ่บ้านหนองแม่นา)
2.6 อ.บุปผา จันทร์เพ็ง (ประธานชมรมคนรักเขาค้อ)
2.7 นายสมศักดิ์ ทองจันทร์ (ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอเขาค้อ)
2.8 นายปรีชา เดชบุญ (ที่ปรึกษาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอเขาค้อ

3. สำหรับการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ยืนยันตามกำหนดเดิมโดยในสัปดาห์นี้จะปฏิบัติการในวันที่ 17-18 พ.ค.61
ซึ่งชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบต่อไป

ปฏิบัติการบังคับใช้กฏหมายแจ้งความดำเนินคดีกับ 135 รีสอร์ทนอกแปลงที่ดิน รอส.ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอเขาค้อ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …