, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๙ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๙ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

สระบุรี  .ร่วมกับพนักงานบริษัท คริสเตียนดิออร์ จก.และนักเรียน รร.วัดโป่งก้อนเส้า ซ่อมแซมฝายประชารัฐ บริเวณป่าข้างสำนักงาน จำนวน 2 ฝาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 48 คน

ชลบุรี  ร่วมกับมว.รส.ร.21พัน.1 รอ.(อ.ศรีราชา) จนท.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 ,จนท.ป่าไม้บ่อทองเข้าตรวจสอบในกรณีบ้านบุกรุกที่ป่าสงวนบริเวณพื้นที่ หมู่6 บ้านโค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชลบุรี  ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหากลิ่นเหม็น รบกวนจากโรงงานที่ประกอบกิจการประเภทขายส่งของเสียเป็นเศษวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ บริเวณ บริษัท ซิงหวอไท่ จำกัด หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชลบุรี  สำรวจการก่อสร้างสะพานยื่นสู่ทะล ร่วมกับกรมเจ้าท่า บริเวณ ม.4 ซอยเท้าเทวา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยต้องรอหนังสือเห็นชอบจังหวัดก่อน

กอ.รมน.ภาค ๒

อุบลราชธานี  ตรวจพบ ไม้ประดู่ จำนวน ๖ ท่อน/เหลี่ยม บริเวณพิกัด WC ๕๘๖ ๓๔๑ ( ทิศตะวันตก บ.โหง่นขาม ม.๔ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จว.อ.บ.

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.17 ลบ.ม. ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดภายในบริเณโรงเรียนขุขันธ์ ท้องที่ ต.โสน อ.ขุขันธ์ จว.ศ.ก.

บึงกาฬ  ได้เปิดยุทธการที่ 5 (พิทักษ์ป่าภูสิงห์ศรีวิไล) ตามแผนแม่บทฯ โครงการพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำการตรวจยึด/ตัดต้นยาง ในป่าสงวนแห่งชาติฯพื้นที่บ้านนาทราย อ.ศรีวิไลจำนวน 200 ไร่

กอ.รมน.ภาค ๓

กำแพงเพชร  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

สุโขทัย   เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ส.ท.

กอ.รมน.ภาค ๔

สุราษฎร์ธานี   เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องโครงการจัดตั้งป่าชุมชน ณ.พื้นที่ ม. 9 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี และเข้าสำรวจเพื่อจัดทำฝาย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4,9 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จสุราษฎร์ธานี

ระนอง  ได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองร้องตระเวนชายแดนที่ 415 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน 8 (บ่อน้ำร้อน) ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่บ้านปากคลองสะพานปลา ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …