, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๐ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๐ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ร่วมกับ จนท.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าฯคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ,โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา,ชมรมตะพึดตะพือไทยแลนด์ จว.ระยอง,ร้อย.ตชด.115,และราษฎรในพท.ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ คุ้มคลองกุ่ม พิกัด ทีวี 170199 บ.เขาหักพัฒนา ม.13 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

กอ.รมน.ภาค ๒

กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.ภาค ๔

สตูล  ร่วมกับกำนันตำมะลัง ต้อนรับคณะรถจักรยานยนตร์เรลลี่ของบริษัทเซาเทอร์นฮอนด้าเพื่อมาทำกิจกรมปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ จำนวน 6 ไร่ ชนิดกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 3,000. กล้าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชนิดกุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000.- ตัว จำนวน 350 คน บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …