, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๑ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๑ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

ชลบุรี  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพาน ซ.เสริมสันติ ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการนำดินมาถมรุกล้ำที่สาธารณะ จึงได้เรียกเจ้าของที่รับผิดชอบ มาดำเนินการแก้ไขโดยให้นำรถตักดินมาตักออก และทำความสะอาด รอบๆบริเวณ

ชลบุรี  ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย) บจก.เจซีซีบี บิสชิเนส เลขที่ 742 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ระยอง  ร่วมกิจกรรม ปล่อยปูและปลูกป่าตามรอยพ่อและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชการที่9 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนกลางน้ำ อ. เมือง จ.ระยอง

กอ.รมน.ภาค ๒

กอ.รมน.ภาค ๓

น่าน  ได้รับการประสานจาก นายอุทัยวุฒิ กันหมุด หน.หน่วย นน.18 (แช่แห้ง) ว่ามีการกระทำผิดกฏหมายป่าไม้ในพื้นที่ อ.ภูเพียง จว.น.น. จึงได้จัด จนท.ฯร่วมกับ นปป.น.น.18 ,ตำรวจภูธร ภาค 5 และศูนย์ ศ.นน.ที่ 2 จ.น่าน ออกตรวจตามที่ได้รับแจ้งมีผลการได้จับกุมผูกระทำความผิดจำนวน 1 คน

กอ.รมน.ภาค ๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …