, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๒ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๒ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กาญจนบุรี  ได้จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าเดอลู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ทำการลาดตะเวน เพื่อป้องปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าฯ ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ประดู่ยังไม่ได้แปรรูป บริเวณพิกัดMT ๕๖๙๑๒๑ บ.พุจือ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.

กอ.รมน.ภาค ๒

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้กราด จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 1.131 ลบ.ม. โดยไม่พบผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จว.ศ.ก.

ร้อยเอ็ด  ได้รับรายงานว่า มีการตัดไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง)โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณที่เกิดเหตุด้านหลัง รร.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ม. 20 ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จทน.กอ.รมน.จังหวัด ร.อ

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.55 ลบ.ม. โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน ทางด้านทิศตะวันออกบ้านห้วยซัน ม.13 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จว.ศ.ก.

กอ.รมน.ภาค ๓

แม่ฮ่องสอน  พื้นที่เพ่งเล็งการลักลอบตัดไม้ ( เพิ่มเติม ) บ.ห้วยเกี๋ยง ต.กองก๋อย อ.สบเมย จว.ม.ส. ยังปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ขอให้ร่วมตรวจสอบ

น่าน  สนธิกำลัง เข้าทำการตรวจค้นขยายผลพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี นายชนาประทินฯ ผู้ต้องหาฯ จำนวน ๒ ที่หมาย ดังนี้เป้าหมายที่ ๑ บ้านเลขที่ ๙๑ บ.น้ำหก ม.๘ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อยฯ และ เป้าหมายที่ ๒ บ้านเลขที่ ๑๖๕ บ.น้ำหก ม.๘ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อยฯ

กอ.รมน.ภาค ๔

นครสณีธรรมราช  ชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน บก.ควบคุม มทบ.44 เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหา 1. การบุกรุกป่าพรุกะชิง
2. การบุกรุกที่สาธารณะอ่าวทุ่งทราย

ยะลา  ได้ร่วมกันออก ลว.ป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสกายอกูวิง บริเวณ บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จว.ย.ล.  ตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1 จุด เนื้อที่ 2-3-52 ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …