, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๔ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๔ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

ชลบุรี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชลบุรี หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองชลบุรี ,เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองชลบุรี ตรวจสอบการร้องเรียน บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด เกี่ยวกับกลิ่นรบกวนและมีการปล่อยน้ำเสียปนสารพิษออกจากโรงงาน

ชลบุรี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชลบุรี หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองชลบุรี ,เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองชลบุรี ตรวจสอบการร้องเรียน บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด เกี่ยวกับกลิ่นรบกวนและมีการปล่อยน้ำเสียปนสารพิษออกจากโรงงาน

ชลบุรี  ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องที่สร้างที่ทิ้งขยะ บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นโฮม 1 ต.ทุ่งสุขลา มีเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม อ.ศรีราชา เจ้าหน้าที่ที่ดิน/เจ้าหน้าที่เทศบาล/ประธานชุมชน/เจ้าของโครงการ/ผู้ร้องทุกข์/ซึ่งได้มอบอำนาจให้เจ้าของโครงการไปตัดสินใจภายใน 1 เดือน

ชลบุรี  ร่วมกับ ปลัด อ.บางละมุง ปลัดเทศบาล ต.หนองปลาไหล และจนท.อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบโรงงานรีไซเคิล ( ซิงหวอไท่ ) เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ซึ่งต้องรอการตรวจพิสูจน์ และหาวิธีแก้ไข

ตราด  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด

กอ.รมน.ภาค ๒

สกลนคร  ด้ร่วมกันจับกุมตัว นายบุญแย้ม ฐานระษา อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 184 หมู่ 5 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พร้อมของกลาง  เหตุเกิด บ้านเลขที่ 184 ม.5 บ้านนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สกลนคร  สายตรวจส่วนกลางออกตรวจบริเวณป่าลำห้วยอูนตอนบน ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ฯน้ำพุงตรวจพบการกระทำผิด เหตุเกิดที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูพานทางทิศใต้บ้านยางโล้น ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

นครราชสีมา  ร่วมกับ พระครูวชิระโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดบุญญาราม, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย และ ชป.รส.สีคิ้ว (พัน.พัฒนา 2) ตรวจสอบข้อร้องเรียนของวัดบุญญาราม บ้านสุมทุม ม.4 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้วฯ (นส.ร้องเรียน ลง 12 ธ.ค.59) กรณีขุดลอกสระน้ำเอาดินถมที่วัด โดยไม่มีการปรับแต่งให้ทางวัด

นครราชสีมา  ได้เข้าร่วมประชุมหารือในการตรวจสอบไมัพะยูงของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่ สนง.เขตฯ อช.ทับลานที่ 3(คลองน้ำมัน),สนง.เขตฯ อช.ทับลานที่ 5(ภูลำใย)และ สนง.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6(ครบุรี) ท้องที่ อ.ครบุรี จ.นม.ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำอำเภอครบุรี จ.นม

นครราชสีมา  จัดการประชุมพิจารณาการทำแผนปฎิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด น.ม.หอประชุมเปรมติดสูลานนท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กอ.รมน.ภาค ๓

แม่ฮ่องสอน  ยังปรากฎกลุ่มขบวนการยังคงลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ บ.โป่งน้ำร้อน ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส. ซึ่งได้ตรวจพบ/ตรวจยึดไม้สักแปรรูป จำนวนประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ แผ่น ( ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการขนย้าย)

กอ.รมน.ภาค ๔

สุราษฎร์ธานี  ร่วมกับกำนัน,สารวัตรกำนัน และราษฎรในพื้นที่,คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย สุราษฎร์ธานีได้ร่วมจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ.ลำห้วยอินทนิล หมู่ที่ ๑ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดีจ.สุราษฎร์ธานี

ชุมพร  จัดกำลังพลเข้าไปในพื้นที่ ม.๑ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จากการร้องเรียนของชาวบ้าน ว่ามีข้าราชการของเทศบาลตำบลทุ่งตะโก คบหากับข้าราชการป่าไม้ หน่วยงานบ้านวังปลา ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ได้มีการแปรรูปไม้จำหน่ายกับชาวบ้าน และอีกส่วนนำไปสร้างบ้านให้กับข้าราชการเทศบาลทุ่งตะโก

พัทลุง  สนธิกำลัง ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 29-2-87.15 ไร่ ยางพาราพันธ์ดี จำนวน 2,212 ต้น ในพื้นที่ ม.1 และ ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

พัทลุง  ให้การต้อนรับ พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ หงสะพัก ผอ.สผป.ศปป.4 กอ.รมน./หน.คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อติดตาม แนะนำ รับทราบ ปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  ณ ห้องประชุมอิรวดี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง. 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …