, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๕ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๕ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

ฉะเชิงเทรา  ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก ศปป.4 กอ.รมน. โดยมี พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล เป็นหัวหน้าคณะฯ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผวจ.ฉช. เพื่อปรึกษาข้อราชการ และคณะฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้มอบจาก ศปป.4 กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม ปภ. จ.ฉช.

สระแก้ว  ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความกฎหมายเกี่ยวกับการป่า ถึงบริเวณป่าด้านทิศเหนือบ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ ๕ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ระยอง   เรือบรรทุกปะการังเทียม บริเวณหมู่เกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี ชัยชนะวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รอง ผอ.รมน.จว.ร.ย.(พ) เป็นประธานเปิดโครงการจัดวางปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

ชลบุรี  เข้าร่วมประสานงานกับปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องกรณีร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กรณีบุกรุกทางสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณโครงการแหลมฉบังวิลล่า มีชาวบ้านบุกรุกสร้างย่านที่พักอาศัยล้ำถนนสาธารณะประโยชน์ ไม่สามารถใช้ถนนผ่านเข้าออกไม่ได้

กอ.รมน.ภาค ๒

ศรีสะเกษ  ได้สนธิกำลังออกตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงและไม้มีค่าอื่นๆตามสายข่าวแจ้งมีกลุ่มชาวกัมพูชาเข้ามาลักลอบทำไม้พะยูง บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่องมังจาแล้วทำการชักลากโดยการสะพายหลังนำไม้พะยูงออกไปยังชายแดนไทย-กัมพูชา

กอ.รมน.ภาค ๓

ตาก  ชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลางกลางจังหวัดตาก

กอ.รมน.ภาค ๔

ชุมพร  ร่วมกับ อบต.รับร่อ,หน่วยทหารภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์,องค์กรภาครัฐ,ภาคเอกชน,สถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ต.รับร่อ ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ทวงคืนผืนป่าบริเวณ บ.หาดใน ม.2 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

ชุมพร  สายตรวจส่วนกลาง พร้อม จนท.ทหาร ชป.กะเปอร์ ฉก.ร.25 และ ตชด.414 ออกตรวจฯ ตามแผนบินฯ ม.3,ม.8 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

ยะลา  ได้ร่วมปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจสอบ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาบริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูป่าถ้ำทะลุ ท้องที่บ้านคลองชิง หมู่ที่ ๗ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

สุราษฎร์ธานี   เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการการทำงานเพื่อตอบสนองตามนโยบาย มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 หน่วยงาน

พัทลุง  สนธิกำลัง ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ยางพารา,ลองกองและปาล์มน้ำมัน) จำนวน 13 คดี เนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 25.96 ตารางวา ในพื้นที่ต.บ้านนา ,ต.ลำสินธุ์ , ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ตามนโยบายพริกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และตามคำสั่ง คสช.

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …