, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๘ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๘ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ได้ทำการ ลว.พบผู้ลักลอบตัดไม้ ชาว กพช. ประมาณ 4-5 คน โดยได้แสดงตนขอเข้าตรวจค้น แต่ผู้กระทำความผิดได้หลบหนีคาดว่าจะเข้าไปประเทศ กพช. ซึ่ง จนท.ร้อย.531 ได้จับกุมได้ จำนวน 1 คน ตรวจพบของกลางเป็นไม้พยุง จำนวน 4 ท่อน

กาญจนบุรี  ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุก ยึดถือครอบครอง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ตามคำสั่ง คสช.ที่๔๖/๒๕๕๗  บริเวณป่าบ้านคลิตี้บน หมู่ ๔ ต.ชะเเล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ชลบุรี   ร่วมกับ อำเภอบางละมุง , สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง , เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบ การบุกที่ป่าสงวนเขาไผ่ของสำนักสงฆ์

ชลบุรี  เข้าตรวจสอบถนนสาธารณะมีชาวบ้านรุกล้ำในเขต ม.7 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมก้บจนท.ที่ดินอำเภอ นายช่างอบต.เขาคันทรง ผญบ.ม.7 ต.เขาคันทรง

ชลบุรี  ร่วมโครงการ “ประชารัฐ ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐ” ณ บริเวณคลองหน้าวัดเกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ชลบุรี  ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ (ที่ดินแสมสาร) ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

กอ.รมน.ภาค ๒

สกลนคร  ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่1สนง.2, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)ตรวจยึดไม้มะค่าโมง จำนวน12เหลี่ยมปริมาตร 0.53 ลบ.ม. บริเวณ ท้องที่บ้านอูนดง ฝต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

กอ.รมน.ภาค ๓

น่าน  ออกประสานหน่วยงานเพื่อเตรียมจัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในพื้นที่ อ.เวียงสา จว.น.น. ณ ร.ร.หนองบัวพิทยาคม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผาฯ

น่าน  ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวบการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ อช.แห่งชาติศรีน่าน พื้นที่บ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จว.น.น.

กอ.รมน.ภาค ๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …