, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๗ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๗ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

สมุทรปราการ  ร่วมโครงการ ปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง ส.ป.

กอ.รมน.ภาค ๒

อุบลราชธานี  ร่วมจับกุม นายชิน โพลด ผตห.ชาว กพช.ข้อหา ลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในเขตราชอาณาจักรไทย บริเวณ พิกัด WA278917 พลาญไหแตก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านแก้งเรือง ของกลาง ไม้พะยูง ๙ ท่อน ปริมาตร ๐.๒๗ ลบ.ม. ขวาน ๒ เล่ม ค่าเสียหายภาครัฐ ๑๓,๕๐๐ บาท ค่าเสียหายภาคหลวง ๓๐.๔๐ บาท

กอ.รมน.ภาค ๓

เชียงใหม่   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การข่าวภาคประชาชน” และ “สถานการณ์และภัยจากยาเสพติด” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ท้องที่ตำบลแม่แฝก ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 และร่วมพิธีปิด เวลา 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กอ.รมน.ภาค ๔

ชุมพร  ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนพื้นที่บริเวนผืนป่าคลองกะแม หมู่ที่ ๔ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะจ.ชุมพร

นราธิวาส    สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบูโดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการแก้ปัญหาลักลอบตัดไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโดฯ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านพบว่า ในพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี บริเวณพื้นที่เขาตะเว บ้านกูยิ ม.4 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …