, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๙ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๙ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน. ภาค ๑

ชลบุรี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักการช่างเมืองพัทยา นำหมาย แบบ ค.3 , ค.7 ปิดเพื่อประกาศรวมทั้งสิ้น 8 จุด บริเวณ ชุมชนรอบวังสามเซียน เขาพระใหญ่ เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ทำการตรวจยึดพท.ตามยุทธการทวงคืนผืนป่า บริเวณป่าเขาน้อย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) พิกัด TU 467758 บ.ทับทิมสยาม 01 ม.7 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓   ทำการตรวจสอบพื้นที่ตรวจยึดบริเวณ พิกัด ทีวี ๒๐๑๒๐๘ ม.๑๑ บ.สันติพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มีการกล่าวโทษร้องทุกข์

กอ.รมน. ภาค ๒

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และได้ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 26 ท่อน ปริมาตร 0.351 ลบ.ม.ไม่พบผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณข้างทางในไร่มันสำปะหลังด้านทิศตะวันตกบ้านโนนทองหลาง ม.10 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จว.ศ.ก.

ร้อยเอ็ด  ร่วมกันจับกุม/ตรวจยึด นาย นิวิฒน์ อุ่นจิตร อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๙ ม.๑๓ ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จว.รอ. สถานที่จับกุม/ตรวจยึด บ้านเลขที่ ๒๐๙ ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จว.รอ.

อุบลราชธานี  ร่วมกันจับกุม/ตรวจยึด นาย สุรชัย พวงพั่ว อายุ ๒๔ ปี (ตึ้ง) บ้านเลขที่ ๒๒๑ ม.๗ บ.ห้วยโลก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จว.อบ. สถานที่จับกุม/ตรวจยึด บริเวณวัดป่าโนนนิเวศน์ บ้านห้วยซันใต้ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จว.อบ.

บุรีรัมย์  คณะ จนท.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทป่าไม้ฯ ได้ออกตรวจแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามแผนประจำปี 2560 ณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จว.บ.ร.

อุบลราชธานี   พิธีปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานฯเฉลิม พระเกียรติฯ บริเวณสถาบันวิจัยและ พัฒนาสมุนไพรเฉลิมพระ เกียรติมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

นครราชสีมา  ได้ร่วมสนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้ามาเพื่อเตรียมขนไม้พะยูงในพื้นที่ บ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นม.

กอ.รมน. ภาค ๓

กอ.รมน. ภาค ๔

ยะลา  ได้ร่วมปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจสอบ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกัน ปราบปรามการบุกรุก และทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดยะลา บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง ท้องที่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

สุราษฎร์ธานี  ได้ร่วมกิจกรรม “บวชป่าเพื่อพ่อ” ซึ่งอ.เกาะพะงันร่วมกับเครือข่ายชุมชนคนรักษ์เกาะพะงัน ,ผู้นำชุมชน,อุทยานฯธารเสด็จ-เกาะพะงัน(เตรียมการ)โดยได้บวชต้นไม้ใหญ่จำนวน 189 ต้นบริเวณพิกัด 47P 0617703 E UTM 1078003 N หมู่ที่ 5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …