, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๒ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๒ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

ฉะเชิงเทรา   จับกุมนายชาลี แดงกูล ที่อยู่ 46 ม.8 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม และนางเบญจา ยกย่อง ที่อยู่ 158 ม.7 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น พร้อมไม้ตะเคียนทอง 4 ท่อน เลื่อยนต์ 2 เครื่อง ในข้อหาตัดไม้หวงห้ามประเภท ก. บริเวณริมคลองท่าลาด ม.8 ต.เมืองใหม่ ตรงข้ามวัดเตาอิฐ ม.4 ต.บางคา พร้อมนำตัวส่ง สภ.ราชสาส์น

ระยอง  ปฏิบัติภารกิจตั้งด่านตรวจสัตว์และซากสัตว์เฉพาะกิจ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยพบผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ราย

จันทบุรี  ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนบางกะไชย และเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่ ต.หนองบัว อ.เมือง และ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ชลบุรี  ร่วมตรวจสอบผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะ หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยร่วมกับ จนท.โยธาจังหวัดและผังเมือง/จนท.เทศบาลผญบ.หมู่4 จากการตรวจสอบ มีผู้บุกรุก จำนวน 64 ราย ซึ่งยังรอคำสั่งรื้อถอนจากทางจังหวัด

ชลบุรี  ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำหลัก บริเวณคลองปึกพลับ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กอ.รมน.ภาค ๒

ศรีสะเกษ  ออกตรวจลาดตะเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงและไม้มีค่าอื่นๆ สามารถจับกุมชาว กพช.ได้ จำนวน 1 ราย เหตุเกิดบริเวณป่าพลาญทางด้านทิศใต้บ้านจำปานวงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ทับซ้อนป่าตามมติคณะรัฐมนตรี ” ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา ” ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.

อุดรธานี  ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ขอนแก่น  หน่วยฯ นพ.2(ภูเม็ง) รับค่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ ร.ร.เพชรลดา ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อุบลราชธานี  ร่วมกับ ร้อย ทพ.๒๖๐๙,อช.ภจ.๒,มว.ตชด.๒๒๕๒ โดยชุด ลว.อช.ภจ.๒ ใช้ รถ จยย.ชุดประสานงานที่ ๒ และ ร้อย ทพ.๒๖๐๙ ลว.เดินเท้า จับกุมชาว สปป.ลาวได้ ๑ คน กำลังลำเลียงไม้พะยูงลงฝั่งลาว

อำนาจเจริญ  เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

กอ.รมน.ภาค ๓

อุทัยธานี  คณะชุดตรวจติดตามผลฯ ศปป.4 กอ.รมน. นำโดย พ.อ.สานิตย์ ซ้ายขวัญ และ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ เข้าพบ ผวจ./ผอ.รมน. จังหวัด อ.น. และ รับฟังการบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.จังหวัด อ.น.และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของ ศปป.4ณ ห้องประชุมการุ้ง ศาลากลางจังหวัด อ.น.  จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่ปัญหาบ้านทุ่งแฝก ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น.

เพชรบูรณ์  ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางบริเวณป่าบ้านทับเบิก เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศ จำนวน 3 รายประกอบด้วย ไร่ภูข้าวฟ่าง ,ไร่ลุงหั่ง และมอนเตอริโอ ซึ่งเป็นรีสอร์ทกลุ่มที่ 3 ที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้คัดกรองแล้วว่าเป็นผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่

น่าน  ได้จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ร.ร.หนองบัวพิทยาคม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จว.น.น. พิกัด ๔๗ Q ๖๘๖๘๑๔ E ๒๑๑๒๐๙๓ โดยมี พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

กอ.รมน.ภาค ๔

นราธิวาส  จัดกิจกรรมตามโครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ(ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร) ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองฯ จังหวัด น.ธ. มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

ชุมพร  ชป.ป.พัน.25 ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ,จนท.อส. อ.พะโต๊ะ เข้าพื้นที่ ม.6 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร เพื่อทำการรื้อถอน ต้นยางพารา ตามมาตรา 22 แห่ง พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทำการรื้อถอน ผลอาสิน/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง พื้นที่ประมาณ 10 ไร่

ยะลา  ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยยล.๒ (ปะแต) ,จนท.กก ๖บก.ปทส.จ.ยะลา, จนท. อส. ทพ.๔๗๐๓ และจนท.ตร. สภ.ปะแต ร่วมออกลาดตระเวนตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสกายอกูวิง ท้องที่บ้านเเนบุ หมู่ที่๑ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …