, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๔ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๔ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๒

อุดรธานี  ช่วยเหลือลิงพลัดหลง จำนวน 1 ตัว ณ. บ้านโนนเห็น ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ตามที่มีผู้แจ้งเหตุพบเห็นสัตว์ป่าพลัดหลง ทางสายด่วน 1362

ขอนแก่น  สายตรวจ อช.น้ำพอง ร่วม ออกตรวจ ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ และการลักลอบตัดไม้พะยูง และไม้มีค่าอื่นๆ ตรวจพบการกระทำผิด 1 ราย บริเรณจุดเกิดเหตุ หน้าสำนักสงฆ์ วังจระเข้ หมู่ที่7 ตำบลโคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อุบลราชธานี  ได้ร่วมจับกุม/ตรวจยึด การกระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้ บริเวณพิกัด (WA ๒๖๗๙๗๔) ป่าฝั่งขวาลำห้วยหลวง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านโคกใหญ่ ในเขต อช.ภูจองนายอยและเป็นที่ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเมย ป่าเขาสวนตาลและป่าพลาญไหแตก

กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.ภาค ๔

สุราษฎร์ธานี  เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯธารเสด็จ ออกตรวจสอบแปลงคดีเก่า จำนวน 7 แปลง มีสภาพฟื้นฟูเป็นป่าจำนวน 4 แปลง และมีพืชผลอาสินจำนวน 3 แปลง

ชุมพร   บริเวณป่าในง่วม ซอยตาแฮ หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร ตรวจยึดพื้นที่จำนวน 3-1-67ไร่ พิกัด 47P 04 94 582E. 11 53 440N.โดยพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกทุเรียนอายุ1-2ปี จำนวน 60 ต้นและปลูกกาแฟอายุ1-2ปี จำนวน 95ต้น แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …