, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๕ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๕ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๒

ขอนแก่น  สายตรวจส่วนกลางอุทยานฯ ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ ห้วยฆ่าซิ้น ท้องที่บ้านวังกกแก้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ได้ผู้กระทำผิด 1 คน คือ นายรั่ม เดชบำรุง อยู่บ้านเลขที่ 86 หมู่ 4 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป 10 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.451 ลูกบาก์ศเมตร , รถไถนาเดินตามพร้อมพ่วง 1 คัน

ศรีสะเกษ  ร่วมกันตรวจลาดตะเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงและไม้มีค่าอื่นๆ ตามสายรายงานมีการนำไม้พะยูงจากป่าห้วยลอด มารวมกันไว้เพื่อรอรถยนต์มาชักลากออกจากป่า จนท.จึงได้เข้าตรวจสอบ สามารถตรวจยึด ไม้พะยูง จำนวน 82 ท่อน ปริมาตร 1.705 ลบ.ม. เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยลอด ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านจองกอ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ ” ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา ” ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จว.ศ.ก.

นครราชสีมา  กำหนดดำเนินโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสูงเนิน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.น.ม.

กอ.รมน.ภาค ๓

ลำปาง  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้เก็ดแดง จำนวน 3 ท่อน ปริมาตรรวม 1.7 ลบ.ม พิกัด WGS 84 UTM 591693 E 2062277 N เหตุเกิดบริเวณสันเขาป่าห้วยเต้า ท้องที่ บ้านสวนสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ลำปาง  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้เก็ดแดง จำนวน 3 ท่อน ปริมาตรรวม 1.7 ลบ.ม พิกัด WGS 84 UTM 591693 E 2062277 N เหตุเกิดบริเวณสันห้วยเต้า ท้องที่ บ้านหวด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

กอ.รมน.ภาค ๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …