, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๖ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๖ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

ฉะเชิงเทรา   ร่วมกันออก ลว.ตามรับแจ้งถึงบริเวณพิกัด RQ192836 ป่าคลองสอง พื้นที่ ม.25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เขาอ่างฤาไนย ตรวจพบกลุ่มบุคคล จำนวน 11 คน กำลังแบกและสะพายไม้พะยูงแปรรูปอยู่บนหลัง

กอ,รมน.ภาค๑ สย.๓  ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกบริเวณพิกัดทีวี 228349 (เขาอูลอ) บ.ป่าวิไล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ผู้บุกรุกครอบครองคือนายเกษม อารีรอบ ได้ยินยอมทำบันทึกข้อตกลงและให้การยินยอมคืนพื้นที่ดังกล่าว

กอ.รมน.ภาค๑ สย.๓  ได้ประสานกับ รร.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เพื่อเตรียมการจัดการฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดในการฝึกอบรมฯ 10 ม.ค.59

พระนครศรีอยุธยา  พลตรี ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.4 / หน.คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.รมน.จังหวัด อ.ย./ผู้ว่าราชการจังหวัด อ.ย. เป็นเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.จังหวัด อ.ย.

กอ.รมน.ภาค ๒

ร้อยเอ็ด  ได้รับรายงานจาก สภ.หน่อม ว่ามีการลักลอบตัดไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง)โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณที่เกิดเหตุ ป่าสาธารณะดอนปู่ตา ทิศใต้บ้านแขม ม.11 ต.หมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด จทน.กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.

ขอนแก่น  สายตรวจ อช.น้ำพอง ร่วม ออกตรวจ ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ และการลักลอบตัดไม้พะยูง และไม้มีค่าอื่นๆ ตรวจพบการกระทำผิด เปรียบเทียบปรับ 1 ราย บริเวณจุดเกิดเหตุ ตำบลโคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ณ อาารหอประชุม อบต.นาฝาย

ศรีสะเกษ  มีการนำไม้พะยูงจากป่ามารวมกันไว้เพื่อนำขึ้นรถยนต์มาชักลาดออกจากป่าโอตารัตน์มารวมกันไว้ที่บ้านลุมพุกเพื่อรอนายทุนนำรถยนต์มาขนออกไป เจ้าหน้าที่ดีงกล่าวได้วางแผนเข้าที่สายแจ้งจึงได้ทำการตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 36 ท่อน ปริมาตร 1.14 ลบม.ค่าภาคหลวง 121.60 บาท,ค่าเสียหายของรัฐ;60,800 บาท

บุรีรัมย์  คณะ จนท.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทป่าไม้ฯ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานมวลชนฯ ,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้แทน ทสจ.บ.ร.,เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข่าวฯ ได้ออกตรวจแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามแผนประจำปี 2560 ณ อบต.บัวทอง อ.เมือง จว.บ.ร.

อุดรธานี  ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 วาระจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ณ ห้องประชุมอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี

กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.ภาค ๔

ระนอง  ติดประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี สถานีตำรวจภูธรปากจั่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทต. จปร.) ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทต.น้ำจืด) ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ,ที่ทำการกำนันตำบล จปร. ,ที่ทำการกำนันตำบลน้ำจืด , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบล จปร. , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำจืด และแปลงเกิดเหตุ แปลงที่ ๑ บ้าน จปร. หมู่ที่ ๑ ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

ยะลา ได้ร่วมปฏิบัติงาน ลาดตระเวนตรวจสอบ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาบริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู-ป่าถ้ำทะลุ กลุ่มบ้านบ่อเก้า หมู่บ้านย่อยบ้านคลองปุด หมู่ที่ ๗ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ผลการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน ๑ คดี เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่พิกัด ๔๗N ๐๗๒๑๓๑๒ E UTM ๐๖๙๔๔๕๒ N เนื้อที่ประมาณ ๒-๓-๒๘ ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …