, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด ( ๒๘ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด ( ๒๘ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

สระแก้ว  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าห้วยชัน ได้ร่วมกันสนธิกำลังออกตรวจปราบปรามในเส้นทางล่อแหลม ขณะเดินตรวจลาดตระเวนมาถึงบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน (ป่าคลองน้ำขุ่น) ท้องที่หมู่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ระยอง  ร่วมงานพิธีลงนามในสัญญาให้เอกชนดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง (แปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF)” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องพิธีลงนาม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

กาญจนบุรี  ให้การต้อนรับ พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล หัวหน้าฝ่ายติดตามสถานการณ์ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ รวม 3 นาย และนำคณะเข้าพบ นายณรงค์ รักร้อย รอง ผวจ.กจ. ผู้แทน ผวจ.กจ. ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางฯ ชั้น 2

กรุงเทพมหานคร  เข้าพบ/เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. และ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนแม่บทฯ ของ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก.. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมี พ.อ.ศิริวัฒน์ วามะสิงห์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ศ.ก. (ท) ให้การต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร  สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. ขอรายงานการลงพื้นที่ติดตามการยึดคืนพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรมพนารักษ์ ๓ พระไตรรัตนเทวสถาน ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง โดยพื้นที่นี้ได้บังคับใช้ กฏหมายและมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและมีการปลูกป่าฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว

กอ.รมน.ภาค ๒

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ได้ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 46 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.35 ลบ.ม. โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ บริเวณด้านทิศใต้ บ.โดนเอาว์ ม.10 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก.

อุบลราชธานี  ได้ตรวจยึด.ไม้พะยูง แก่นหล่อน จำนวน 20 ท่อน,ไม้พะยูงท่อน (ติดเปลือก) จำนวน 1 ท่อน รวม21 ท่อน บริเวณท่าน้ำโขง (ท่าต้นมะขาม)       ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

ศรีสะเกษ  พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.ส่วนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร ศปป.4 กอ.รมน. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก.ประชุมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และแผนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

กอ.รมน.ภาค ๓

ลำปาง  ตรวจยึด/จับกุม ๑ ราย /ผู้ต้องหา ๑ คน  นายคำสุข หารเก่ง อายุ ๔๘ ปี ตามบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๕๒๑๓ ๐๐๑๗๒ ๐๙ ๖ อยู่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๔ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ตาก  จัดทำโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ มีนักเรียนโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมและคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 338 คน

สุโขทัย   แถลงแผนการปฏิบัติและซักซ้อมการปฏิบัติให้กับชุดลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ส.ท.(ศรีสวรรค์) ต. บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จว. ส.ท.

กอ.รมน.ภาค ๔

ระนอง  ศปป.4 กอ รมน. ได้จัดคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ มาติดตามแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ของ กอ.รมน.จังหวัด ร.น.

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …