, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๓๐ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๓๐ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓   จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปลูกกล้าพันธุ์ไม้โกงกาง จำนวน ๙,๕๐๐ ต้น ในพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จำนวน ๓๕ ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ลว.พท.รับผิดชอบ และทำการซุ่มเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ บริเวณ พิกัด TU 4886 ม.3 บ.มะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

กอ.รมน.ภาค ๒

นครราชสีมา  ได้ร่วมสนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่าจะมีรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้ามาเพื่อเตรียมขนไม้พะยูงในพื้นที่ บริเวณบ้านไผ่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นม.

ร้อยเอ็ด   ได้รับรายงานจาก จนท.ตร.สภ.หน่อม ว่ามีการลักลอบตัดไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง) บริเวณที่เกิดเหตุ ป่าสงวนแห่งชาติคำใหญ่ – คำขวาง ทิศใต้บ้านแขม หมู่ที่ 11 ต.หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ จว.ร้อยเอ็ด

กอ.รมน.ภาค ๓

น่าน   ตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 40 แผ่น ปริมาตร 0.72 ม3 คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 6,700 บาท พร้อมอุปกรณ์กระทำผิด เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1เครื่อง โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่บริเวณป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ บริเวณบ้านส้านนาหนองใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน

กอ.รมน.ภาค ๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …