, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔

 24 ก.ค.60เวลา 13.30 

ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานฯ

, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔ , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔ , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔ , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔

 

 

 

10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมกับท่านแม่ทัพภาค 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงกรณีการติดตามตรวจสอบการใช้ที่ดินป่าไม้บนเกาะสมุย โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้, พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาค 4,  ผู้แทนกรมที่ดิน อัยการประจำสำนักงานประจำจังหวัด ผอ. สน.จทป. ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจเข้าร่วม ณ บก. ควบคุม พล. ร. 5 ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่า โดยเบื้องต้นกรมป่าไม้จะเข้าตรวจสอบการครอบครองที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ภายหลังการประชุมอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดี (อรรถพล เจริญชันษา) ผอ. สน.จทป. ที่ 11 และสื่อมวลชนได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์บุกรุกในภาพรวมของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔ , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔ , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …