, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (๑๘ มิ.ย.๖๐)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (๑๘ มิ.ย.๖๐)

กอ.รมน.ภาค ๓

 ๑๘ มิ.ย.๖๐  ลำปาง

             นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ  ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ได้สั่งการให้นายศิริพงษ์ พรหมจิตต์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๓๐ (แม่โป่ง)  พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, เจ้าหน้าที่สวนป่าแม่หยวก, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภ.๕, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.งาว และทหาร กกล.รส.มทบ.๓๒(ร้อย ฝรพ.) ค่ายประตูผา เข้าไปตรวจยึดไม้สักแปรรูป จำนวน ๑๐ ผ/ล  ปริมาตร ๐.๖๘ ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๓๐,๖๐๐ บาท  เหตุเกิดที่บริเวณป่าห้วยแม่หยวก ท้องที่บ้านชนแดน ม.๑๒ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้ายพิกัด ๔๗ Q ๐๕๙๗๕๖๓ UTM ๒๐๙๕๔๔๕ นำส่ง พงส.สภ.งาว  ตามปจว. ข้อ ๕ เวลา ๑๖๐๐น. คดีที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ยึดทรัพย์ที่ ๑๐๙/๒๕๖๐ ลง ๑๘ มิ.ย.๖๐

, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (๑๘ มิ.ย.๖๐) , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (๑๘ มิ.ย.๖๐) , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (๑๘ มิ.ย.๖๐) , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (๑๘ มิ.ย.๖๐) , สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (๑๘ มิ.ย.๖๐)

ลำปาง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กกล.รส.ค่ายประตูผา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.วังเหนือ ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ตะแบกเลือดแปรรูป จำนวน 18 ผ/ล รวมปริมาตร 0.63 ลบ.ม. บริเวณป่าห้วยแล้ง ท้องที่บ้านแม่สงเหนือ ม.6 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …