, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๔ ม.ค.๖๐

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๔ ม.ค.๖๐

ข้อมูลน่าสนใจ

, บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

จา& …