, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 2 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 2 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 3  กิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

กอ.รมน.ภาค 2

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

พัทลุง  ดำเนินการดับไฟประทุคืน และขณะดับไฟเกิดลมกันโชกแรงทำให้ไฟลุกลามริมทะเลน้อย ต่อเนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งไฟไหม้ป่าราโพและทุ่งหญ้า ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บริเวณ เส้นทางเชียร -ทางดำ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …