, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 23 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 23 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค 2

ลย  ร่วมกันออกตรวจ ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ พบผู้กระทำความผิด ๑ คน พบของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน ๑ แผ่น บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๘๐ ม. ๕ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

เลย  ร่วมกันออกตรวจ ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ บริเวณ เขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยส้ม-ภูผาแดง บ.ผาฆ้อง ม. ๗ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย พบชายจำนวน ๒ คนกำลังชักลากไม้ชิงชัน  จำนวน ๔ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๔๘ ลบม. ผู้ต้องหาหลบหนี

เลย  ตรวจพบการบุกรุกป่าใหม่เพื่อทำการเกษตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง คำนวนพื้นที่เกิดเหตุได้ ๒ – ๓ – ๙๔ ไร่

ศรีสะเกษ  ร่วมตรวจยึดไม้พะยูง  จำนวน 17 ท่อน (คิดเป็นปริมาตร 4.61 ลบ.ม.)ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝังขวาห้วยศาลาเหนือพลาญซำปีกา บ.ห้วยจันทร์ ม.4ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ

ศรีสะเกษ  ร่วมกันตรวจยึด รถเก๋งบรรทุกไม้พะยูง  สภาพตัดใหม่ยังไม่แปรรูป รวม 12 ท่อน ปริมาตร 0.395 ลบ.ม.และจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 1 คน

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

ชุมพร  พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผบ.มทบ.44/ผบ.ควบคุม มทบ.44/ผอ.รมน.ภาค 4 สย.1 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินพื้นที่ป่าพรุน้ำจืด(พรุกระชิง) ในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลการครอบครองพื้นที่ป่าพรุน้ำจืดโดย อดีตนักการเมืองท้องถิ่นกับพวก

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …