, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 28 พ.ย.59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 28 พ.ย.59)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ทำการตรวจยึดไม้พะยูง ซึ่งเป็นไม้เก่า กองรวมกัน และนำผ้าใบปิดไว้ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมะอึกแรด ม.๕ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด พิกัด ทีวี ๒๒๓๘๕๐๒๕๕๔ จำนวน ๕ ท่อน ปริมาตร ๐.๕๙ ลูกบาศก์เมตร

ชลบุรี  ร่วมกับ เมืองพัทยา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, จัดระเบียบ ขอคืนพื้นที่ หาดโคซี่ ซึ่งทางผู้ประกอบการได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถาวรออกเรียบร้อยและปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ขอร้องทุกประการ

ชลบุรี  ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมรับลงทะเบียนการรับค่าตอบแทนของเกษตรชาวนา ครั้ง ที่ 2 ของ ต.มาบไผ่ และ ต.หนองซำ้ซาก เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ตกค้าง ณ ศาลาการเปรียญ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เพชรบุรี  นายศักดา วิชียรศิลป รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม พลโท ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ ศปป 4 พ อ สีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ รมน จว เพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก หมู่ที่ 8 ต บ้านแหลม อ บ้านแหลม จ เพชรบุรี

กอ.รมน.ภาค ๒

สกลนคร  ร่วมการตรวจสอบและตรวจยึดรีสอร์ท จำนวน 6 หลัง ซึ่งเป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียว และบ้านไม้ยกเหนือพื้นดินทำการบุกรุกในเนื้อที่ 13-3-16 ไร่ คิดค่าเสียหายเป็นเงิน 940,766.47 บาท โดยทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพันนา-ดงพระเจ้า ในเขตบ้านคำก้าว ม.4 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จว.ส.น.

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 17 ท่อน ปริมาตร 1.135 ลบ.ม เหตุเกิดที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ”ป่าโนนลาน”ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ้านหนองโน ม.3 (ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กม.) ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศ.ก.

เลย  เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) และการดำเนินโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ฯ พื้นที่ จ.เลย

อุดรธานี  ได้เดินทางไป พบปะพัฒนาสัมพันธ์ บูรณาการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว กับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) โดยมี นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อ.เมือง จ.อุดรธานี

กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.ภาค ๔

ระนอง  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ณ ที่ทำการ ผญบ.ม.2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนองและนางสุนันทา นาคแดง ผญบ.ม.2ต.บางพระเหนือ ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน(แบบ ปชช.1) บริเวณป่าบ้านหาดยายและป่าบ้านโตนไม้ปัก

ระนอง  เจ้าหน้าที่ขสป.ทุ่งระยะ-นาสักรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนชุดชฝต ที่4106 ทำการรื้อถางสวนยาพาราบริเวณบ้านน้ำทุ่น หมู่ที่10 ซอยห้วยญวน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …