, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (30 พ.ย.59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (30 พ.ย.59)

กอ.รมนภาค ๑

กอ.รมนภาค ๒

อำนาจเจริญ  ร่วมกันออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณทิศใต้ภูหัวนาค ท้องที่บ้านสงยาง ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

สกลนคร  ร่วมกันออกตรวจป่าภูค่ายไทย (เส้นทางตรวจการเข้าถ้ำม่วง)ท้องที่ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ระยะทางเดินเท้า 8 ก.ม. ผลการออกตรวจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 1 คน คือนายจงรัก จันได ราษฎรบ้านแก้งกะอาม ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

กอ.รมนภาค ๓

น่าน  ร่วมกับ จนท.กอ.รมน. จังหวัด น.น. ,ตชด.๓๒๕ อ.เชียงกลาง , ร้อยทพ.ฐานปางแก อ.ทุ่งช้างฯ ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้ในท้องที่ บ.ปางแก ม .๗ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.

กอ.รมนภาค ๔

ระนอง  ผบ.มทบ.44 เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินเกาะพยาม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง

ระนอง  เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาพื้นที่เกาะพยาม ณ ห้องประชุม อบจ.ระนอง โดยพลตรี อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผบ.มทบ.44 เป็นประธานที่ประชุม

ระนอง  ผอ.ทสจ.ร.น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …