, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (๑ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (๑ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๒

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.056 ลบ.ม. โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณป่าทิศใต้บ้านห้วยจันทร์ ด้านทิศเหนือพนมโพธิ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา ท้องที่ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จว.ศ.ก.

อุดรธานี  ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน และพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปฯ จาก ผอ.สบอ.10 โดยมี ผอ.ส่วนฯ และ จนท.สบอ.10 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สกลนคร  ร่วมกันออกตรวจป่าภูเขียวถึงทิศตะวันตกบ้านลาดกะเฌอ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เริ่มที่พิกัด 48Q0395264 UTM 1891371 สิ้นสุดที่พิกัด48Q0391237 UTM1888758 ผลการตรวจพบการทำไม้ด้านทิศตะวันตกบ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 จึงร่วมกับหน่วยฯห้วยเวียนไพร หน่วยฯ สน.2 และภ.จว.สกลนคร

กาฬสินธุ์  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ยางแปรรูป จำนวน 10 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 0.105 ลบ.ม. และไม้นนทรีแปรรูป จำนวน 26 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 0.963 ลบ.ม. คิดเป็นเงินค่าภาคหลวง 70 บาท 38 สตางค์ ฐานความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.11,48 (ไม่พบผู้กระทำผิด) เหตุเกิด บริเวณคอกวัวข้างลำห้วยทราย ด้านทิศตะวันตกบ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

นครราชสีมา  ได้ร่วมสนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน/ดักซุ่ม บริเวณป่าด้านทิศใตับ้านทุ่งตะเคียน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นม.

กอ.รมน.ภาค ๓

ลำปาง  ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ จำนวน ๒ –๒ –๕๓ ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๑๖๙,๐๑๐ บาท เหตุเกิดบริเวณห้องพักไม่มีเลขที่ ท้องที่บ้านห้วยคิง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ ท้องที่หมู่ ๖ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จว.ลำปาง

กอ.รมน.ภาค ๔

ยะลา  ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ณ คลองบาตูตาโมง บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติบางลาง ม.5 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.

ระนอง  สายตรวจปราบปรามส่วนกลางออกสำรวจพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา บริเวณบ้านน้ำทุ่น หมู่ที่ 10 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …