, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (๖ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (๖ ธ.ค.๕๙)

กอ,รมน.ภาค ๑

ชลบุรี  ลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงหินก่อป้องกันการกัดเซาะระบบป้องกันน้ำเสีย บริเวณหาดวงศ์อมาตย์ซึ่งทาง จนท.และผู้ประกอบการแจ้งว่า มีปัญหา

ชลบุรี  ร่วมกับจนท.สาธารณะสุข ทม.แสนสุข เข้าตรวจ สอบขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียภายใน บ.น้ำปลาพิไชย จำกัด เลขที่ 129 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี และ บ.จิ้วฮวด จำกัด เลขที่500 หมู่13 ถ.บางแสน-อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี

กอ,รมน.ภาค ๒

สกลนคร  ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)ออกตรวจบริเวนป่าทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านโนนทรายคำ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ศรีสะเกษ  ทำการตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 90 ท่อน ปริมาตร 4.42 ลบม.ค่าภาคหลวง 386 บาท ค่าเสียหายของรัฐ 222,400 บาท ของกลางในการกระทำผิด รถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ฮย-1541 กทม. เหตุเกิดบริเวณป่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านนาตราว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ซ้อนทับปาสงวนแห่งชาติ ” ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา”ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 5 ท่อน ปริมาตร 0.33 ลบม. รายไม่พบตัวผู้กระทำผิด ในข้อหา ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 69 ฐาน “มีไม้หวงห้าม(พะยูง)อันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” เหตุเกิดที่บริเณทางด้านทิศใต้โรงเรียนขุขันธ์ ท้องที่ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กอ,รมน.ภาค ๓

กอ,รมน.ภาค ๔

ระนอง  ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หมู่บ้าน บ้านบางไทร หมู่ที่ ๘ ต. มะมุ อ. กระบุรี จ. ระนอง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน ให้ราษฎรได้ทราบและเข้าใจตามแบบ ปชช.1 ในที่ประชุมได้ลงมติเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนร่วมกับกรมป่าไม้

ระนอง  ได้ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน บ้านปลายคลองน้ำจืด หมู่ที่ ๙ ต. น้ำจืด อ. กระบุรี จ. ระนอง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน มีส่วนราชการ จนท.ขสป. ทุ่งระยะ-นาสัก

ระนอง  ประชุมแนวทางการจัดตั้งป่าชุมชน การแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนและการตั้งกฎกติกาในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1, ม.2 ต.บางพระใต้, ม.2, ม.3 และ ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ระนอง   จัดอบรมโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางมุด หมู่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …