, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (๗ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด (๗ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กาญจนบุรี  ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุก ยึดถือครอบครอง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ตามคำสั่ง คสช.ที่๔๖/๒๕๕๗  บริเวณป่าบ้านคลิตี้บน หมู่ ๔ ต.ชะเเล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

กอ.รมน.ภาค๑ สย.๓  ด้จัดกำลังพล ร่วมกับ หน ส่วนราชการอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยนักเรียน พ่อค้าและ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านคลองเขียว หมู่9 ต แก่งหางแมว อ แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  จัดกำลังพล จำนวน5 นาย ร่วมกับ จนท.ป่าไม้ จบ.7 (เครือหวาย) และ ผญบ. ม.7 ต.สะตอนฯ เชิญผู้บุกรุกพื้นที่หวงห้าม (เขาสะพี) จำนวน 6 ราย มาพูดคุยชี้แนวกันเขต ห้ามบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อทำสัญญาห้ามบุกรุกฯ ผลการปฎิบัติ ผู้บุกรุกฯ ได้ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงกับทาง จนท.ฯ

สระแก้ว   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสปป.ที่ 1 (ภาคกลาง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเส้นทางล่อแหลม จนมาถึงบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน (ป่าเขาคำแคน) ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ท้องที่ หมู่ 10 บ้านบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กอ.รมน.ภาค ๒

ร้อยเอ็ด  .ได้รับแจ้งจากนายสัมฤทธิ์ นาคน้อย อายุ 55 ปี ที่อยู่ 244 หมู่ 5 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุเกิด ณ สาธารณะประโยชน์ ดอนปู่ตาบ้านหนองหูลิง เขตหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ

เลย   ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ล.ย.๗ (ภูเรือ) ร่วมกันจับกุมตัว นาย อนันต์ โพนเพ็ก ที่อยู่ ๑๐๔ ม.๓ บ.ถ่อน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ตรวจสอบและตรวจยึด พบไม้ของกลาง จำนวน ๒๙ เหลี่ยม (ไม้ชิงชัน) ปริมาตร ๒.๔๒ ลบม. บริเวณท้องที่ บ.กกบก ม.๕ ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

กอ.รมน.ภาค ๓

น่าน   ตรวจยึดไม้กระยาเลย (ไม้มะค่าโมงและไม้พยอม) แปรรูป จำนวน 9 แผ่น ปริมาตร 0.27 ม3 และไม้ฟืน จำนวน 1 กอง ปริมาตร 1 ม3 พร้อมรถแทรกเตอร์ล้อยาง จำนวน 1 คัน,เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง อาวุธปืน จำนวน 2 กระบอก และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 14 รายการ ที่บริเวณทางเข้าหลังหมู่บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

เพชรบูรณ์  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการต่อผู้กระทำผิด พรบ ป่าไม้ในพื้นที่ รอส ท้องที่อำเภอเขาค้อ โดยหลังจากการประชุม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ จับกุมดำเนินคดี กับ รีสอร์ท ที่กำลังดำเนินการบุกรุก แผ้วถาง ก่อสร้าง จำนวน 4 จุดใน พื้นที่หมู่12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กอ.รมน.ภาค ๔

ตรัง  ได้ร่วมกันออกตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามเส้นทางบริเวณน้ำตกโตนตกไปยังชุมชนบ้านในตระระยะทางประมาณ 6กม.โดยการเดินเท้าลาดตระเวณในขสป.เขาบรรทัด หมู่ที่2ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

นครศรีธรรมราช  ออกติดตามผลคดีพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต นาเหรง หมู่ที่ 8, 1 ต.นบพิตำ แปลงที่ 1 คดีอาญาที่ 228/47 ปจว. ข้อ 3 ลว. 22 ต.ค. 47 ป่านาแงะ หมู่ที่ 1 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ เนื้อที่ 10 ไร่

ระนอง  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลา) จำนวน 500,000 ตัว เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลครบ50วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสระน้ำหาดยาย บ้านบางขุนแพ่ง ม.2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ระนอง  ติดตามการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามคำสั่ง คสช.ที่13/2559 เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิด ที่บ้านเกาะพยามหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ระนอง  ร่วมประชุมชาวบ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยนายเฉลียว ขนอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 เป็นประธาน ในการนี้หัวหนัาหน่วยฯ รน.2 ได้ขอความร่วมมือด้านการป้องกันดูแลรักษาป่า/ไฟป่า พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่

ระนอง   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน บ้านบกกราย ม.๘ ต. น้ำจืด อ. กระบุรี จ. ระนอง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจพื้นที่ป่าที่จะผนวกเป็นป่าอนุรักษ์ และทำความเข้าใจ การขออนุญาต โครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.๑ แต่ละขั้นตอนให้ราษฎรได้เข้าใจ

ระนอง  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น.ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะ10ปี(พ.ศ.2557-2566) ณ ห้องกินรี1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …