สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 8 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

สระบุรี  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นที่ซ้อนทับกับพื้นที่ของสถานประกอบการ(โรงงาน) บริเวณอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 โรงงาน

กาญจนบุรี   ร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้  ผู้ต้องหา ๑ ราย ของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป ๖ แผ่น ปริมาตร ๐.๕๗๔ ลบ.เมตร และ ไม้สักแปรรูป ๒๓ แผ่น ปริมาตร ๐.๔๑๕ ลบ.เมตร

กอ.รมน.ภาค 2

อุดรธานี   ร่วมกันจับกุมนายณรงค์ พร้อมตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๐๒๗ ลบ.ม.

สกลนคร   ออกตรวจลาดตระเวนป่าในเขตพื้นที่ของ อช.ภูพาน ด้านทิศใต้บ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู อ.ภูพาน จว.ส.น. พบการกระทำผิด พื้นที่บุกรุก เนื้อที่ 3-2-0 ไร่

บุรีรัมย์  จับกุม/ ตรวจยึดไม้พะยูงของกลางจำนวน 12 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.559 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4