, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 4 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 4 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

ประจวบคีรีขันธ์  ประชุมคณะกรรมการตรวจและดำเนินการกรณีการบุกรุกชายหาดบริเวณสะพานปลา ถึง ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ชลบุรี  เมืองพัทยาสั่งรื้อร้านอาหารดังแหลมบาลีฮายทวงคืนที่สาธารณะ

กอ.รมน.ภาค 2

อุดรธานี  คณะวิจัยฯ จาก ม.เกษตรศาสตร์ ติดตามวิจัยผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนแม่บท ในพื้นที่ จว.อ.ด. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.

สกลนคร  ออกตรวจป้องกันและปราบปราบการกระทำผิกกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน บริเวณป่าด้านทิศเหนือบ้านโนนทรายคำ ท้องที่ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร พบพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 4-0-17 ไร่

กอ.รมน.ภาค 3

ลำปาง  ตรวจลาดตระเวนบริเวณป่าห้วยแม่สุย ท้องที่ ม.7 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง  ในเขต อช.แจ้ซ้อน ตรวจยึดไม้ประดูท่อนจำนวน 8 ท่อนปริมาตร1.1 ลบ.ม.

กอ.รมน.ภาค 4

สงขลา  ร่วมกันตรวจยึด – ไม้กระยาเลยแปรรูป 188 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 2.06 ลบม. -ไม้กระยาเลยท่อน 89 ท่อน ปริมาตร 14.00 ลบม. – ไม้สัก 7 ท่อน ปริมาตร 0.74 ลบม.

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …