, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 5 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 5 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

สระบุรี  เข้าตรวจสอบค่ายลูกเสือชัยปิติ หมู่ที่ ๙ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทับกวาง – มวกเหล็ก

ประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุก มีผู้บุกรุกปลูกที่อยู่อาศัย จำนวน 37 หลัง ณ บ้านอังคารพัฒนา ม.4 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จว.ป.ข.

กอ.รมน.ภาค 2

นครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ณ.ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอครบุรี อ.ครบุรี

ร้อยเอ็ด  ตรวจสอบกรณีปรากฏข่าวสาร เมื่อวันที่ ๐๓๐๒๔๐ ต.ค.๕๙ มีกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง ในพื้นที่บ้านขามเปี้ย ม.๑ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ด้วยวิธีการปล้น ตัดไม้พะยูง และใช้เชือกผูกมัดเจ้าของ

นครราชสีมา  ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูง และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายในพื้นที่ อ.ครบุรี อ.เสิงสาง และ อ.วังน้ำเขียว

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

ระนอง  ร่วมกันตรวจสอบ ธนภูมิรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้างและป่าเขาสามแหลม

ปัตตานี  ออกตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา และป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนหนองจิก ได้ประสานงานผู้นำท้องที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสื่อความหมาย จำนวน 2 ป้าย

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …