, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 6 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 6 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

ประจวบคีรีขันธ์  ลงพื้นที่ สำรวจคลองในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน. กรณีที่ ประชาชนร้องเรียนการบุกรุกคลอง 3 คลอง ที่ออกโฉนดทับคลองระบายนำ้ที่ต่อเนื่องจากคลองระบายน้ำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริ จำนวน3 คลอง คือ คลองโคกเกลือ /คลองอีออกและคลองจำเนียร

สระแก้ว  จับกุม นาย เรืองชัย  ของกลาง ไม้พะยูงแปรรูป 12 แผ่น 0.38 ลบ.ม.  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ทะเบียน กบ 1621 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน

กอ.รมน.ภาค 2

เลย  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่าชุมชน กรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่านายถวิล สนิทสตรี ๑๑ หมู่ ๓ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้ทำการบุกรุกแผ้วถางป่าชุมชนเพื่อทำการเกษตร

กอ.รมน.ภาค 3

เชียงราย  ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลาง ประกอบด้วยไม้กระยาเลยท่อนจำนวน2ท่อน ปริมาตร1.68ลบ.ม.,ไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 60 ผ/ล ปริมาตร0.44ลบ.ม. ปริมาตรรวม 2.12 ลบ.ม. พร้อมจับกุมนายมอน ผู้ต้องหา พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด

เชียงราย  ร่วมกันตรวจยึดจับกุมการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ได้ตัวผู้ต้องหา ๑ คน อุปกรณ์การกระทำผิด ๙ รายการ

เชียงราย  ร่วมกันตรวจยึดบ้านพักตากอากาศใกล้อ่างเก็บน้ำตาดควัน ชื่อ บ้าน ส.นรเชษฐ เลขที่ 307 หมู่ 6 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้วป่าเชียงเคียนและป่าห้วยโป่ง เนื้อที่ 12-0-31 ไร่

กอ.รมน.ภาค 4

ระนอง  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าตามแบบรายงานการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่าไม้ด้วยการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติปีงบประมาณ 2559 พบถูกบุกรุก เนื้อที่ 8-2-28 ไร่

งขลา  จัดทำฝายประชารัฐ ท้องที่ ม.5 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จำนวน 2 ฝาย 

พัทลุง  และดับไฟป่า ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บริเวณทุ่งนางเรียม ท้องที่ หมู่ที่ 2 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  พื้นที่เสียหาย จำนวน 23 ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …