, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 7 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 7 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

เพชรบุรี  ร่วมตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำนาเกลือในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต. ปากทะเล อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 244 – 0 -74 ไร่

สระแก้ว  ร่วมกันตรวจสอบและตรวจยึด พบเป็นไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 5 แผ่น/เหลื่ยม และไม้พะยูงแก่นล่อน จำนวน 22 ท่อน ปริมาตร รวม 0.696 ลบ.ม. ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากะบาก (สวนป่ายูคาลิปตัส) นอกเขตอช.ปางสีดา ท้องที่ ม. 7 บ้านหนองบัว ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร

กอ.รมน.ภาค 2

อำนาจเจริญ  ณะวิจัยฯ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อติดตามและประเมินผลตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัด อ.จ. ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาเจริญ

ร้อยเอ็ด  กลุ่มเยาวชน จิตอาสาดงน้ำคำ และ ชรบ.บ.น้ำคำ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ฯ ดำเนินการเดินสายไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่าง บริเวณจุดตรวจ จำนวน ๑ จุด มีระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหม้อแปลง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ทต.โนนสวรรค์  พื้นที่ป่าดงน้ำคำ มีพื้นที่ ๑,๐๗๔ ไร่ มีไม้พะยูง ที่เกิดโดยธรรมชาติ

กอ.รมน.ภาค 3

ลำปาง  ร่วมตรวจยึดไม้สักท่อน บ้านเลขที่ ๑๑๔/๒ บ้านแม่ตีบหลวง หมู่ ๒ ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง หลังจากการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างลักษณะอำพราง โดยผู้เชี่ยวชาญกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจยึด ไม้สักท่อน จำนวน ๑๖ ท่อน ปริมาตร ๑๔.๘๘ ลบ.ม.

กอ.รมน.ภาค 4

ภูเก็ต  ร่วมปลูกปาล์มหลังขาวกับเยาวชนจากโรงเรียนบ้านม่าหนิก ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง

ภูเก็ต  ตรวจสอบพื้นที่โรงแรมฮิลท้อป โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ บริเวณเขาพันธุรัตน์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมาลา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …