, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 10 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 10 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค 2

ศรีสะเกษ  ร่วมกันจับกุม นายมีศักดิ์ พร้อมตรวจยึดของกลาง ไม้พะยูง จำนวน 48 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.545 ลบ.ม., รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ ฮอนด้าแจ๊ส สีดำ ทะเบียนหมายเลข ญว 2490 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน เหตุเกิดบริเวณถนนสายอ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. – อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.

อุบลราชธานี  ร่วมเข้าทำการตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.32 ลบ.ม. รถเข็น 2ล้อ จำนวน 1 คัน

มหาสารคาม  ร่วมรับฟังแนวทางและคำชี้แนะการประเมินผลตามแผนแม่บทฯ จาก รศ.ดร.วินัย พุทธกูล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะ 10 ปี

สกลนคร  ร่วมกันตรวจสอบตลาดบ้านสร้างค้อ ท้องที่ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ผลการตรวจสอบพบนางจันทร์เพ็ง อายุ 60 ปี มีการจำหน่ายเนื้ออีเห็นลายเฆม จำนวน 4 ถุง น้ำหนัก 1.5 ก.ก.

กอ.รมน.ภาค 3

ลำปาง  ออกตรวจลาดตระเวนหาข่าว บริเวณป่าสันเขาบ้านขาม ม.1 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง บริเวณ พิกัดที่ 0556047-2099590 ในเขต อช.แจ้ซ้อน ได้ตรวจยึดไม้ รัง แปรรูป จำนวน 1ผ/ล ปริมาตร 0.02 ลบม.

กอ.รมน.ภาค 4

ภูเก็ต  เข้าตรวจสอบพื้นที่สวนป่าบางขนุน ที่ถูกบุกรุก และอยู่ระหว่างการเข้าใช้พื้นที่เพื่อตัดไม้ยาง ดำเนินการตรวจสอบและหาจุดพิกัดGPS ก่อนที่จะเข้าดำเนินการ

ระนอง  ตรวจพบเรือ แบบท้องนอน เครื่องกลบข้าง 2 ลูก น้ำหนักบรรทุกขนาด 10 ตัน วิ่งข้ามมาจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน.(เมียนมา)จากการตรวจสอบพบเป็นเรือลักลอบบรรทุกไม้เนื้อแข็งหลายชนิด ได้แก่ ไม้ยางนา,ไม้ตะเคียน,ไม้ตับหลาม,ไม้ไข่เขียว ไม้ขนาด 23 x 35 x 400 ซม.จำนวน 95 ท่อน ปริมาตรรวม 30.59 ลบ.ม.

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …