, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 11 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 11 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ตรวจความคืบหน้าโครงการกำโปรดโมเดล และรับฟังการบรรยายสรุปพื้นที่รับผิดชอบและการดำเนินโครงการ

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ร่วมต้อนรับ H.E Khieu Borin อธิบดีกรมชุมชนท้องถิ่น กพช./ผอ.NSU-CEP ณ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว ที่มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในไทยและศึกษาทางแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า (Corridor) เชื่อมเขาสอยดาว-เขาเครือหวาย ข้ามทางหลวงหมายเลข317 บริเวณเขาเกลือ

กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 3  ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กอ.รมน.ภาค 2

เลย  ร่วมกันตรวจยึดไม้กระยาเลย จำนวน ๓๒ ท่อน ปริมาตร ๙.๐๖ ลบ.ม. บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ บ้านโป่งกูด ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 0.97 ลบม. พร้อมอุปกรณ์ของกลาง เลื่อยตัด จำนวน 2 ปื้น, ขวาน จำนวน 1 เล่ม โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านทับทิมสยาม 07 ม.15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จว.ศ.ก.

เลย  เปิดโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายปพน มณฑาทอง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.

สกลนคร  ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามบริเวณป่า ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหนองคัา ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร พบการกระทำผิด จำนวน 1 ราย โดยจับกุมนายประหลาด โถชัยคำ อายุ 53 ปี ราษฎรบ้านหนองค้า บ้านเลขที่ 62/3 ม.2 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

นครศรีธรรมราช  ร่วมกับสายตรวจปราบปรามเขตการจัดการฯ ที่ 4 (ลานสกา) ได้ติดตามแปลงคดีเก่า ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ จำนวน 5 แปลง

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …