, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 12 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 12 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กาญจนบุรี   ร่วมกันตรวจสอบบ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์เทศ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่5/23 ม.5 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ. (เจ้าของบ้านให้ความยินยอม) ผลการปฏิบัติ พบไม้แปรรูป ขนาด ยาว 410 ซม.xกว้าง10 ซม.xหนา5 ซม. จำนวน 73 แผ่น ซุกซ่อนภายในบ้าน

ชลบุรี  ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ผู้อาศัย รุกล้ำคลองพัทยาใต้ ซอย16 เพื่อตรวจเอกสารสิทธิ ในการครอบครอง และจะดำเนินคดีกับผู้รุกล้ำ

ชลบุรี  ตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนพื้นที่สำนักสงฆ์ภูเงินเทพนิมิต บุกรุกพื้นที่ป่า เขตไม้หอม ม.2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

กอ.รมน.ภาค 2

สกลนคร  ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าบริเวณป่าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหนองค้า ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ผลการตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 1 ราย คือนายรัตนา โถชัยคำ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ ม.2 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โดยบุกรุกพื้นที่ เนื้อที่ 5-2-0 ไร่

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

นครศรีธรรมราช  ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ อช.เขาหลวง และเจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) ร่วมปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าบริเวณบ้านคีรีวง ต.กำโลน ต.ท่าดี อ.ลานสกา

ระนอง  ประชุมกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

ปัตตานี  ออกตรวจปราบปรามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา ตรวจสอบสภาพป่า บริเวณบ้าน บางทัน หมู่ที่3 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ความยาวถนนดินลูกรังประมาณ 1200 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …