, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 13 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 13 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค 1 สย.3  ร่วมกันตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จำนวน 9 ท่อน ปริมาตร 1.09 ลบ.ม.  เลื่อยชักมือ จำนวน 1 ปื้น  เหตุเกิดบริเวณแปลงปลูกป่าสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมดะ ออป.เขตศรีราชา ม. 8 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด

กอ.รมน.ภาค 1 สย.3  ตรวจยึดไม้พะยูงซึ่งถูกลักลอบตัดโค่นจำนวน 1 ต้น  บ.เขาพลู ม.8 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด

กอ.รมน.ภาค 2

อุดรธานี  ร่วมกันตรวจยึด ไม้พยุงท่อน จำนวน 28 ท่อน ( ท่อนเหลี่ยม ) เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ 11 ม.10 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

นครราชสีมา  ประธานชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอนุรักษ์ฝืนป่ามรดกโลก เข้าหารือ โครงการสร้างฝ่าย ถวายพ่อหลวง

สุรินทร์  ประชุมให้ข้อมูลคณะวิจัย ณ ห้องประชุมสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ คณะวิจัยมี ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย และ ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง นักวิจัยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการวิจัยตามแบบสอบถาม

อุบลราชธานี  เข้าตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียน จากราษฎร บ.ทางสาย ม.9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. เรื่องการลักลอบตัดไม้ยางนาในที่สาธารณะ โดย บ.เอสพี คอนกรีต จก.

กอ.รมน.ภาค 3

อุตรดิตถ์  ร่วมกันทำการตรวจ ยึดไม้กระยาเลย จำนวน ๖ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๓๐ ลบ.ม.  และอุปกรณ์ในการกระทำความผิด บริเวณป่าบ้านหนองกลาง หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.พิชัย

กอ.รมน.ภาค 4

ระนอง  ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ณ ห้องพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ระนอง  เปิดยุทธการ ผ่าลำน้ำ ทะยานฟ้า” ป่าละอุ่น ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ชุมพร  เข้าดำเนินการตรวจสอบและยึดคืนผืนป่าในพื้นที่ บ.ต่อตั้ง ม.1ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ และ บ.ปากทรง ม.4 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะฯ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่

พังงา  พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 4-1-00 ไร่ ไม้ถูกโค่นล้ม 10 ต้น/ท่อน ปริมาตร 10.04 ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก ม.5 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

พัทลุง  สนธิกำลังลงตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือร้องเรียนของประชาชน ในพื้นที่ ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง จำนวน 3 จุด

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …