, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 14 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 14 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค 1 สย.3  ประชุมหน่วยปฏิบัติตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของ ผบ.กปช.จต./ผบ.กจต./ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓

ชลบุรี  เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่สาธารณะกับปลัดอำเภอ,ที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบังว่ามีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

กอ.รมน.ภาค 2

สกลนคร  ดร.วีระภาส คุณรัตนศิริ หน.ชุดตรวจประเมินผลภายนอก กอ.รมน. ได้เข้าดำเนินการตามแผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
งบประมาณปี 2558 โดยมีหน่วยราชการซึ่งมีที่ตั้งหน่วยอยู่ภายในพื้นที่จังหวัด เข้ารับการประเมินผล

กอ.รมน.ภาค 3

น่าน  ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวมีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ บ้านฝาย ม.๑ ต.แม่จริม อ.แม่จริม จว.น.น. ตรวจพบไม้กระยาเลยแปรรูป(ไม้เกล็ดแดง) จำนวน ๗ ชิ้น/แผ่น คิดปริมาณได้ ๐.๒๘ ลบ.ม.

น่าน  ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวมีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ตรวจพบไม้ฝาดจำนวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๑๐.๗๔ ลบม.

กอ.รมน.ภาค 4

ชุมพร  เข้าตรวจสอบข้อมูล การออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. ที่ จนท.ที่ดิน อ.ท่าแซะ ออกเอกสาร ทับที่สาธารณ ประโยชน์ ของหมู่ที่ 5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ชุมพร  สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนที่ผ่านการทวงคืนผืนป่าบริเวณพื้นที่ ม.7 ต.ปากคลอง เพื่อปลูกป่าทดแทนซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 28 ต.ค.59 จำนวน 3,000 กลัา

สตูล  ร่วมกันออกตรวจยึดพื้นที่บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่ 5 จ.สตูล บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เนื้อที่ 0-1-22 ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …