สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 16 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

ปราจีนบุรี  ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวน  บริเวณป่าด่านละกอล่าง ท้องที่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จับกุม/ตรวจยึด ไม้พะยุง 12 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ในการกระทำผิด

กอ.รมน.ภาค 2

กาฬสินธุ์  ตรวจยึดไม้ ไม้ประดู่,ไม้เต็ง,ไม้นนทรี,ไม้แดง,ไม้ตะแบก,ไม้เขลง,ไม้สมอ,ไม้เขว้า และไม้ตะเคียนหิน แปรรูป จำนวน ๓๒๙ แผ่น ปริมาตร ๔.๘๙๖ ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู บ้านนางาม หมู่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู

นครราชสีมา  ออกดักซุ่มบริเวณบ้านด่านละกอล่าง  ตรวจพบรถยนต์นิสสันสีบรอน ทะเบียน บพ๖๘๒๓ มหาสารคาม บรรทุกไม้พะยูง ๑๒ ท่อน 

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4